Arbeidsongevallen

Als bedrijfsleider bent u wettelijk verplicht een verzekering «Arbeidsongevallen» te onderschrijven ter dekking van uw personeel.

We kunnen spreken van een arbeidsongeval indien:

Er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waarbij een letsel werd veroorzaakt. Deze gebeurtenis plaatsvond tijdens of door toedoen van de uitvoering van arbeid volgens uw arbeidsovereenkomst. eze gebeurtenis heeft plaats gevonden op de weg van of naar het werk.

Wanneer spreken we niet van een arbeidsongeval ?

Indien het letsel niet veroorzaakt werd door een plotse gebeurtenis. (bv een tenniselleboog bij een schoonmaakster is geen werkongeval omdat het afkomstig is door eenzelfde beweging te maken gedurende een lange periode. Als dezelfde schoonmaakster nu door een val haar elleboog zou bezeren is het wel een werkongeval omdat het letsel veroorzaakt is door een plotse gebeurtenis)
In sommige gevallen kan een rechter beslissen dat een bepaalde val (bv.:door evenwichtsverlies) geen arbeidsongeval is als het voorkomt uit de onhandigheid van de werknemer en dus geen plotse gebeurtenis is.