B.A. Uitbating

Door de uitoefening van uw activiteit kunt u uw gebruikelijke klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen.
Als u aansprakelijk wordt gesteld, dan riskeert u de factuur te moeten betalen en komt ook de toekomst van uw bedrijf in het gedrang.

Een aansprakelijkheidsverzekering (BA) is dan ook een noodzakelijke investering.