Gewaarborgd inkomen

Ziekte? Ongeval? Het kan iedereen overkomen. Zoals men zegt, een ongeluk schuilt in een hoekje.
Het noodlot kan bij iedereen toeslaan!
Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval uw beroep niet kan uitoefenen, dan bent u blij beroep te kunnen doen op een polis gewaarborgd inkomen.
Uw inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan.
Door het wegvallen van dit inkomen, verliest u ook elke vorm van veiligheid en bescherming.
Bent u zelfstandige, kader, arbeider, bediende of meewerkende echtgenoot? Oefent u een vrij beroep uit of
bent u huisvrouw? U denkt waarschijnlijk ‘Gelukkig is er de sociale zekerheid….’
Uit ervaring weten wij dat slechts weinig mensen beseffen hoe laag de uitkeringen kunnen uitvallen.

  • Als loontrekkende, vanaf de 2de maand, ontvangt u slechts 60% van uw brutoloon, met een maximum van +/- € 1.675,70 /maand*.
  • Als zelfstandige of als iemand die een vrij beroep uitoefent, ontvangt u NIETS gedurende de eerste maand. Vanaf de 2de maand, ontvangt u als alleenstaande € 619,32 /maand* en als gezinshoofd € 825,76 /maand*.

Hoe kan u in deze omstandigheden uw familie en uw woning onderhouden, het hoofd bieden aan medische
kosten?

Of wat met de kosten die het verdere bestaan van uw bedrijf moeten garanderen?

De verzekering gewaarborgd inkomen is inderdaad een bescherming voor het bedrijf dat u tewerkstelt of voor uw bedrijf, wanneer u werkonbekwaam bent. In het verzekeringswezen wordt dit de key man of sleutelfiguur genoemd. Hierdoor is het voortbestaan van het bedrijf verzekerd wanneer het geconfronteerd wordt met de zware financiële last bij werkonbekwaamheid van de ‘key man’. Tenslotte geldt het gewaarborgd inkomen voor een kredietinstelling als onderpand van insolvabiliteit in het kader van een hypotheek – of beroepslening.

* Uitkering van toepassing op 01/01/2006