IPT

Een IPT (Individuele Pensioen Toezegging) is in wezen hetzelfde als een groepsverzekering, maar (een versoepelde versie) geïndividualiseerd tot één persoon. Er is dus geen verplichting om alle personen uit dezelfde groep een dergelijke IPT toe te kennen. De fiscale regels zijn gelijk. Omzetting van een groepsverzekering naar IPT is mogelijk.

Voordelen

Premie aftrekbaar als kost voor de vennootschap. De bedrijfsleider / mandataris kan op een fiscaalvriendelijke manier geld uit de vennootschap halen!
Zekerheid voor de bedrijfsleider bij eventueel faillissement
Gunstige eindbelasting
Hoog rendement

IPT – de 80% regel
De premies zijn fiscaal aftrekbaar zolang de opgebouwde rechten niet hoger liggen dan :
Wettelijk + aanvullend pensioen > 80% van de laatste bezoldiging (*) x aantal jaren loopbaan/40

(*) Onder laatste bezoldiging wordt verstaan de normale periodieke bezoldigingen + eindejaarspremie + voordelen alle aard + door vennootschap betaalde sociale lasten.