VAPZ

= vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandige.
Dit is een levensverzekering Tak21 met een gewaarborgd rendement. Het VAPZ kan afgesloten worden door elke zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep en dient dan ook privé betaald te worden.
Cumuleren van VAPZ en IPT is toegestaan doch steeds de 80% regel respecteren.

Doelstellingen VAPZ

  • Levensverzekering
  • Opbouwen aanvullend pensioen
  • Belastingbesparing in personenbelasting premies 100%
  • aftrekbaar als sociale lasten.

Sluit niet zomaar een VAPZ af!

Wilt u een VAPZ afsluiten, dan geldt om het even bij wie u dat doet, de regel dat de premies aftrekbaar zijn tot een beloop van 8,17% van het geherwaardeerd netto beroepsinkomen van 3 jaar terug met een absoluut maximum van € 3.027,09 (2014). Voor een zgn. sociaal VAPZ is dat een premie van max. 9,40%.
Let echter vooral op de instapkosten!

Die kunnen nl. wel serieus verschillen.
De goedkoopste zitten nl. rond de 2%, de duurdere zitten al direct aan 3,5%.
Over de hele looptijd van de polis kan dat dus wel een serieus verschil geven.

Kom daarom bij ons langs, wij vergelijken de tarieven voor u!