Speciale risico’s

POLIS HUISPERSONEEL

Op het moment dat u beroep doet op huispersoneel zoals een poetsvrouw, babysit maar ook ‘helpers in geval van verhuis, klusjes, …’ treedt u op als werkgever en bent u aansprakelijk voor arbeidsongevallen. Vermits u bij wet verplicht bent uw personeel te laten verzekeren is deze polis dan ook geschikt voor tewerkstelling van derden in uw huiselijke sfeer.

DIEFSTALVERZEKERING

Deze verzekering verleent u dekking voor de diefstal van uw inboedel (in uw woning, tuin, hotelkamer, studentenverblijf, bij een overval op straat). Facultatieve waarborgen kunnen bijkomende unieke voorwerpen betreffen zoals juwelen, antiek, kunst), woonst in opbouw, …

BESTUURDERSPOLIS

In uw verplichte voertuigverzekering gebiedt de wetgever iedereen (alle weggebruikers, uw inzittenden, …) te verzekeren, met uitzondering van uzelf als bestuurder. De bestuurderspolis komt ook aan dit risico tegemoet en keert in geval van blijvende invaliditeit of overlijden een kapitaal uit aan de nabestaanden.

Naast het rijden met de wagen zijn er ook andere transportmiddelen zoals een bromfiets, motor, pleziervaartuig, … die een wettelijk verplichte verzekering behoeven. Laat niet na ons te contacteren voor meer informatie!

KOSTBAARHEDENVERZEKERING

Veel mensen realiseren zich vaak niet dat een reguliere brandverzekering kunststukken boven een bepaalde waarde slechts gedeeltelijk of niet dekt. Bij beschadiging of diefstal is de kans dan ook groot dat de verzekeraar niet uitkeert.

Teneinde hieraan tegemoet te komen kan u via ons kantoor uw kunstvoorwerpen laten verzekeren via een zogenoemde ‘kostbaarhedenverzekering’, hetgeen lijkt op een gewone brandverzekering maar een veel ruimere dekking biedt en slechts enkele beperkingen en uitsluitingen voorziet.

Daartegenover eist de verzekeraar wel vaak preventieve maatregelen zoals branddetectie of een goedgekeurd alarmsysteem.

FIETSVERZEKERING

In wielergek Vlaanderen waart nog de geest van de echte flandriens en menig wielerliefhebber en professional beschikt dan ook over diens eigen stalen ros.

Daarom is het nu ook mogelijk uw fiets bij ons te verzekeren voor accidentele schade en diefstal.

Voor de eigenaars van een elektrisch exemplaar bieden we eveneens een goede dekking!

Contacteer ons en voor een kleine premie fietst u binnenkort zonder zorgen door het Vlaamse land…