Lichamelijke ongevallen

WANNEER GELDT DEZE VERZEKERING?

De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten.
De waarborg Lichamelijke Ongevallen geldt ook op de individuele weg van huis naar de plaats van activiteit en terug voor zover gebruik gemaakt wordt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd, dewelke de afstand van deze kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of het beëindigen van de activiteit.
De waarborgen zijn niet verleend voor : schade aan kleding, brillen en/of contactlenzen, persoonlijke voorwerpen.

WAT IS EEN ONGEVAL?

Een plots voorval waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat lichamelijk letsel veroorzaakt m.a.w. een externe, uitwendige oorzaak.

Worden eveneens als ongeval beschouwd : (voor zover zij hun oorsprong hebben tijdens een verzekerde activiteit) : ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval, bevriezing, zonnesteek, hydrocutie, de gevolgen van een lichamelijk inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke en volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen, tetanus of miltvuur, toevallige of misdadige verstikking, verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten of beten van dieren, en de lichamelijke letsels veroorzaakt door aanrandingen, of opgelopen bij wettelijke zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.

Worden niet als ongeval beschouwd : ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, vallende ziekte, zwaktebreuken, lumbago, spataders.

Medische verstrekkingen : Onder medische verstrekkingen wordt o.a. verstaan : elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het behoud of herstel van de gezondheid nodig is, zoals de geneeskundige hulp van geneesheren, chirurgen en apothekers, bloedtransfusies, radiografie, kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, farmaceutische verstrekkingen, ziekenhuisverpleging, revalidatie en herscholing.