Verplichte verzekering voor vrijwilligers

De wet verplicht organisaties om een verzekering BA af te sluiten voor de organisatie (voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega’s of derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit).

Verzekering contractuele aansprakelijkheid is niet verplicht. Een verzekering rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen is ook nog niet verplicht. Het is echter raadzaam om de vrijwilligers ook op dat vlak te beschermen.

Rechtsbijstand gaat over de ondersteuning van de vrijwilliger als hij/zij betrokken raakt in een rechtszaak, om experten te kunnen aanduiden, een advocaat te betalen, kortom ervoor te zorgen dat de rechten van de persoon in kwestie zo goed mogelijk verdedigd worden.

Een polis ‘lichamelijke ongevallen’ kan apart afgesloten worden of door uitbreiding van de polis ‘arbeidsongevallen’ als de organisatie met betaald personeel en met vrijwilligers werkt.

Een ongeval is een ‘plotse gebeurtenis die een persoon treft of overkomt’, en waardoor hij/zij lichamelijke letsels oploopt. Er zijn geen derden in het spel. De schade kan dus niet vergoed worden via een polis BA.

Voorbeeld:  Irène is bezig met de verhuis van het archief naar een nieuwe locatie. Ze struikelt over een trede en breekt haar voet. Is er geen verzekering lichamelijke ongevallen, riskeert ze zelf voor alle kosten op te draaien!