De beleggingsverzekering (tak 23)

Tak-23 is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Deze contracten zijn geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis: alles in het werk stellen om het beste resultaat te bereiken. Het contract wordt als een levensverzekering opgemaakt met een verzekeringnemer, een verzekerde en een begunstigde en het voorziet een uitkering van een pensioenkapitaal bij leven en een kapitaal bij overlijden. Het biedt absolute flexibliteit, daar U op elk moment bijkomende premies kan storten of een deel of het geheel van de activa opgenomen in de polisrekening kan terugvragen zonder enige vorm van afkoopvergoeding. Een Tak-23 product kent geen gewaarborgd rendement en is daardoor niet onderhevig aan de roerende voorheffing.

Binnen tak 23-beleggingsverzekeringen onderscheiden we twee grote groepen. De cliënt kan kiezen voor een tak 23-beleggingsverzekering zonder einddatum waarop hij doorlopend kan inschrijven. Daardoor krijgt hij veelal toegang tot een uitgebreid gamma fondsen waarbij hij kan kiezen voor obligatie-, aandelen- of gemengde fondsen, afhankelijk van zijn eigen risicoprofiel. Daarnaast zijn er de zogenaamde emissieproducten, tak 23-beleggingsverzekeringen gekenmerkt door een beperkte inschrijvingsperiode en een vaste einddatum. Het beleggingsresultaat van de onderliggende fondsen is doorgaans afhankelijk van de koersontwikkeling van aandelen of de ontwikkeling van een bepaalde rentevoet of munt. De emissieproducten met kapitaalbescherming op einddatum, specifiek gericht op defensieve en heel defensieve beleggers, waren de afgelopen jaren erg succesvol.