De klassieke levensverzekering (tak 21)

Bij deze verzekering wordt er bij leven van de verzekerde, op de contractuele einddatum, een kapitaal uitgekeerd. Het rendement in een levensverzekering bestaat uit een vast gewaarborgd deel en daar bovenop een variabele niet gewaarborgde bonus. Die bonus ken je niet op voorhand; hij wordt steeds na het afgelopen jaar meegedeeld.

Het toenemende succes van de Tak 21 Spaarverzekeringen leidde tot het invoeren van een eenmalige taks van 2 % op elke storting die je doet in een Tak 21 Spaarverzekering, alsook op gebeurlijke latere bijstortingen.
In het kader van het langetermijnsparen mag je de gestorte premies in mindering brengen bij je belastingsaangifte.

Maximaal bedrag voor fiscaal voordeel: € 2.280,00 (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015) per belastingsplichtige.