Pensioensparen

Sparen voor een pensioen voor later is zeker geen overbodige luxe. Jaarlijks mag iedere belastingplichtige Belg een maximaal bedrag in een pensioenspaarfonds van een bank of beursvennootschap storten of storten in een pensioenspaarverzekering.

Het pensioensparen via een pensioenspaarverzekering, garandeert op het einde van het contract een verzekerd kapitaal, afhankelijk van de jaarlijkse stortingen. Hoe meer werd gestort, hoe hoger het kapitaal op het einde van het contract. De bedragen kunnen dus alleen maar aangroeien, niet afnemen. Via een dergelijke formule biedt de verzekeraar in feite een soort “kliksysteem” aan, want de stijgingen uit het verleden zijn voor de toekomst gewaarborgd.

Fiscaal verschil in eindbelasting

Als u de premies van een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering fiscaal in mindering brengt (één keer volstaat), dan zult u op 60ste verjaardag een belasting van 10 % moeten betalen. Voorwaarde is dat u vóór uw 55ste met pensioensparen moet zijn begonnen. Begint u na uw 55ste met pensioensparen en hebt u ten minste vijf stortingen gedaan, dan wordt het kapitaal slechts belast op de tiende verjaardag van de eerste storting. De eindbelasting van 10 % is ‘bevrijdend‘. Dat wil zeggen dat de bank of de verzekeraar die 10 % automatisch zal inhouden op het ogenblik dat u 60 jaar wordt en dat u daarmee al uw fiscale verplichtingen ter zake hebt voldaan. U moet dus geen melding maken van het bijeengespaarde bedrag in uw aangifte personenbelasting. Op die manier vermijdt u de gemeentebelasting.

U bent trouwens niet verplicht om op uw 60ste (op het ogenblik dat de belasting van 10 % wordt afgehouden) te stoppen met het pensioensparen. Integendeel, vanaf uw 60ste wordt het nog interessanter. Dat komt omdat u tussen uw 60ste en 64ste nog vijf keer een premie kunt betalen waarop u een fiscaal voordeel krijgt zonder dat u op dit gevormde kapitaal (tussen uw 60ste en 64ste) belasting moet betalen.

Op welke bedragen zal de belasting van 10 % worden ingehouden?

Dat verschilt naargelang het gaat om een pensioenspaarverzekering, dan wel een pensioenspaarfonds.
Bij een pensioenspaarverzekering zal de 10 % worden ingehouden op de betaalde premies gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet. Hebt u bijvoorbeeld een contract met een gewaarborgde rente van 3,25 %, dan zal er 10 % belasting worden ingehouden op de premies gekapitaliseerd tegen deze zelfde rentevoet van 3,25 %. Belangrijk om weten is dat u op de winstdeelname van een pensioenspaarverzekering geen belasting betaalt.
Bij een pensioenspaarfonds liggen de zaken anders. U zult op uw 60ste eveneens 10 % belasting moeten betalen, maar dan berekend op de premiesgekapitaliseerd tegen 4,75 % (of tegen 6,25 % voor de premies die betaald zijn vóór 1993), ook als uw werkelijke rendement lager ligt.

U loopt dus het risico te worden belast op een hoger bedrag dan wat u in werkelijkheid zou hebben gekregen (in de hypothese dat uw pensioenspaarfonds slecht zou hebben gepresteerd). De fiscus gaat er dus van uit dat uw pensioenspaarfonds minstens 4,75 % (of 6,25 % voor oude premies) oplevert, wat niet noodzakelijk het geval is. Brengt uw pensioenspaarfonds meer op, dan zult u op het surplus niet worden belast. Brengt uw pensioenspaarfonds minder op, dan zult u toch op 4,75 % (of 6,25 %) worden belast.
Voor aanslagjaar 2015, inkomsten 2014 kan u maximaal € 940 storten, waarop u een belastingvoordeel geniet van 30%.


Wilt u een spaarpotje opbouwen voor later?

Er zijn tal van mogelijkheden op korte en/of lange termijn op de markt. Samen zoeken wij het voor u best geschikte product!

Enkele voorbeelden:

OXYLIFE van AXA Belgium

Optimix van ERGO Life: in 2014 een rendement van 2,5 % (voor informatiefiche:klik hier)

Sparen voor uw pensioen

De vergrijzing blijft een erg actueel thema, want er is nog altijd een bezorgdheid over het wettelijk pensioenstelsel.

Terecht, want het evenwicht tussen de actieve en de passieve bevolking dreigt te ontsporen. Met andere woorden: een kleine groep werkenden moet zorgen voor een groter wordende groep niet-werkers en de pensioenkassen staan hierdoor onder zware druk.

Actuele marktstudies tonen duidelijk aan dat vooral loontrekkenden en zelfstandigen met een ruim beroepsinkomen het met een stuk minder moeten stellen als ze stoppen met werken.

Daarom zijn een reeks fiscaalvriendelijke mogelijkheden voorzien, waardoor u op de meest rendabele manier aan pensioenopbouw kunt doen. Jaarlijks mag iedere belastingsplichtige Belg tot maximaal 940 euro (bedrag voor 2015) in een pensioenspaarfonds van een bank of beursvennootschap of in een pensioenspaarverzekering storten.

Het gestorte bedrag mag je aftrekken van je belastbaar inkomen, zodat je een pak minder inkomstenbelasting betaalt.

Hoe ouder je wordt, hoe interessanter het rendement van pensioenspaarformules wordt. Als je werkt, levert het jaarlijks gestorte bedrag als pensioenverzekering je dankzij de fiscus 7 tot 8 % netto per jaar op.